SH nhập Ý 125 số máy 105.9 hơi hiếm

142,000,000 

SH nhập Ý 125 số máy 105.9 hơi hiếm đời cao. Áo bọc keo nguyên chiếc Chao zin chưa mở. Máy nguyên bản.Chất xe xuất sắc. Đồ si còn quá mới