SH nhập Ý 125 số máy 105.6 2012

135,000,000 

Z á hợp lý, có xe Ý keng
Chao zin chưa mở. Máy móc zin nguyên bản
Áo zin có dặm.
Cặp vỏ dunlop.
Xác xe keng. Máy cực ngon mạnh như 150
Danh mục: