106 nhập Ý 125 siêu zin

127,000,000 

106 nhập Ý 125 siêu zin

– Sơn zin 100% k dặm tút
– Vỏ zin theo xe còn 1 cặp
– Mâm phuộc zin theo xe trước và sau
– Nồi zin chưa mở, nguyên bản
– Sạc, ic, mâm lửa zin theo xe chưa mở
– Pô zin cả cây
– Khoá zin còn 2 chìa
– Chao chưa mở máy móc zin nguyên bản
?140 mấy củ ?
Anh chị vừa ý alo em 0979.570.189