103 nhập Ý 150 chao chưa mở zin chất giá hợp lý

159,000,000 

103 nhập Ý 150 chao chưa mở zin chất giá hợp lý
– Ốc tán zin nguyên bản
– Sạc, ic, đường nước nguyên bản
– Chao chưa mở, máy nguyên bản
Bảo hành sạc, ic, mâm lửa 6th
?165.000.000
Anh chị vừa ý alo em 0979570189