xe sh nhập ý

127,000,000 
159,000,000 
110,000,000 
120,000,000 
250,000,000 
58,000,000 

xe sh việt kiều

126,000,000 
154,000,000 

SH Việt Kiều

SH hàng 3 cục 125 5001

97,000,000 
Hết hàng
168,000,000 
159,000,000 
159,000,000 
Hết hàng

xe nhập khác

92,000,000 
48,000,000 
1,000,000,000 
75,000,000 
Hết hàng
200,000,000 
Hết hàng

Xe Nhập Khác

Honda Dylan 150 2005

80,000,000 
Hết hàng

Xe Nhập Khác

Sh 300i 2008

68,000,000 

thu mua xe cũ